Skip to main content

FAQ

Vraag en antwoord

Lees hier de meestgestelde vragen en antwoorden over de Koninklijke Schenking. Kunt u het antwoord op uw vraag niet vinden? Neem dan een kijkje in onze persmap of bezoek onze contactpagina.

 • Hoe wordt de Koninklijke Schenking gefinancierd?

  De Koninklijke Schenking moet al haar uitgaven bestrijden met de middelen waarover zij beschikt, zonder lasten voor de Openbare Schatkist.

  De jaarrekening van de Koninklijke Schenking wordt sinds het boekjaar 2020 volgens het principe van de dubbele booking opgesteld, gebruikmakend van de IPSAS-normen.

 • Welk patrimonium beheert de Koninklijke Schenking precies?

  Hier vindt u een lijst van de eigendommen die door de Schenking worden beheerd, zoals geregistreerd in het kadaster. En dit voor het Brusselse Gewest, Vlaanderen en Wallonië.

 • Mag de Koninklijke Schenking eigendommen verkopen?

  Sommige eigendommen mogen volgens de oorspronkelijke afspraken met Koning Leopold II nooit verkocht worden, voor andere eigendommen geldt deze beperking niet. De eigendommen die niet onmisbaar zijn voor de Koninklijke Schenking kunnen verkocht worden om bijvoorbeeld andere investeringen in het patrimonium mogelijk te maken.

  Als een eigendom verkocht wordt, moet dit goedgekeurd worden door de Minister van Financiën. De minister controleert dan of de verkoop in lijn is met de voorwaarden, opgesteld door Koning Leopold II, waar de Koninklijke Schenking aan moet voldoen.

 • De Koninklijke Schenking moet zelfvoorzienend zijn, is ze dat ook?

  Tot 1929 werden uitgaven en inkomsten uit het erfgoed geregeld via verschillende onderdelen van het Staatsbudget. In 1930 werd de Koninklijke Schenking opgericht als volledig autonome financiële instelling. Dat wil zeggen dat onze uitgaven niet onder de federale uitgavenbegroting vallen en de Koninklijke Schenking zelf in de eigen inkomsten voorziet.

 • Welke uitgaven heeft de Koninklijke Schenking?

  De Koninklijke Schenking spendeert haar inkomsten aan het beheer en onderhoud van de erfgoederen die de schenking beheert of in onderhoudslast heeft. Dit zijn kosten als personeel (bijv. boswachters, bosarbeiders, tuiniers, bouwvakkers), taksen en belastingen, renovaties en werken en algemene onkosten.

  Voor sommige domeinen geldt dat het onderhoud uitgevoerd wordt door externe partijen als het BIM (Leefmilieu Brussel), waarvoor de Koninklijke Schenking een jaarlijkse vergoeding betaalt. Ook worden voor sommige grondige renovatiewerken gespecialiseerde firma’s ingehuurd.

 • Ontvangt de Koninklijke Schenking een dotatie vanuit de federale begroting?

  Nee, de Koninklijke Schenking ontvangt geen dotatie en maakt geen deel uit van de begroting van de federale overheid. De Koninklijke Schenking is een organisatie die financieel zelfstandig is en in haar eigen inkomsten voorziet. De eigen inkomsten bestaan hoofdzakelijk uit huurgelden, pachtgelden en houtverkoop.

 • Ontvangt de Koninklijke Schenking Europese landbouwsubsidies?

  Net als elke andere landbouwproducent die de milieuverbintenissen naleeft, kan de Koninklijke Schenking subsidies ontvangen in het kader van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid van de Europese Unie. Doordat wij voor een deel van onze landbouwgronden een biologische productiemethode kiezen, komen we voor deze subsidies in aanmerking.

 • Hoe conserveert de Koninklijke Schenking het erfgoed?

  De Koninklijke Schenking beheert het erfgoed op een duurzame en milieuvriendelijke manier. Voor het onderhoud aan onze oude, historische gebouwen en natuurdomeinen kijken we steeds vanuit een langetermijnperspectief. Onze missie is om de rijke geschiedenis te bewaren en tegelijkertijd bij te dragen aan een duurzame toekomst. Meer voorbeelden over hoe wij duurzaam conserveren, kunt u vinden op onze patrimoniumpagina’s.

 • Hoeveel mensen werken bij de Koninklijke Schenking?

  Bij de Koninklijke Schenking werken een honderdtal personeelsleden. De meeste van hen zijn werkzaam op de verschillende domeinen: bijvoorbeeld in de bossen, parken en serres van de Schenking. Interesse om ook bij de Koninklijke Schenking aan de slag te gaan? Bekijk dan zeker onze vacaturepagina.

 • Is de Koninklijke Schenking een vastgoedvennootschap?

  Nee, de Koninklijke Schenking in geen commercieel vastgoedvennootschap. We verhuren wel enkele eigendommen om inkomsten te genereren, maar dit is uitsluitend bedoeld om onze missie te kunnen garanderen: het unieke erfgoed behouden en doorgeven aan volgende generaties.

 • Jullie heten ‘De Koninklijke Schenking’, wil dat zeggen dat het Koningshuis betrokken is bij de organisatie?

  Nee, de Koninklijke Schenking is een zelfstandige openbare instelling. De Koning maakt dus geen deel uit van de organisatie Koninklijke Schenking. De Koning kan wanneer hij dat wenst wel meerderjarige prins(ess)en aanduiden om lid te worden van de beheerraad. Tot op heden heeft hij dit nog niet gedaan. De Koning heeft wel een afgevaardigde in de beheerraad, dit is de Intendant van de Civiele Lijst

 • Behoort de Koninklijke Schenking tot een federale overheidsdienst (FOD)?

  Nee, de Koninklijke Schenking is een zelfstandige, openbare instelling met een eigen rechtspersoonlijkheid en is geen onderdeel van een overheidsadministratie. Zoals eerder vermeld moet de verkoop van eigendommen door de Koninklijke Schenking wel goedgekeurd worden door de Minister van Financiën. De minister controleert of de verkoop in lijn is met de opgestelde voorwaarden.

 • Betaalt de Koninklijke Schenking belastingen?

  De Koninklijke Schenking betaalt belastingen, zoals onroerende voorheffing, BTW en taksen.

 • Werkt de Koninklijke Schenking samen met andere organisaties?

  Wij werken samen met tal van partners om het patrimonium te onderhouden. We werken samen met zowel lokale besturen en de federale overheid, als privé personen, ondernemingen, sociale verhuurkantoren of sportverenigingen.

 • Wat doet een ‘regisseur’ bij de Koninklijke Schenking?

  De Koninklijke Schenking bestaat uit drie regies: de regie van Ardenne, de regie van Laken en de regie van Tervuren. Een regie omvat één of meerdere domeinen en de verantwoordelijke voor een regie heet een regisseur. De regie van Ardenne is de grootste regie in oppervlakte, de regie van Laken telt het meeste personeelsleden.