Skip to main content

Wat is ... ?

De Koninklijke Schenking

De Koninklijke Schenking is een onafhankelijke openbare instelling die in 1930 werd opgericht en tot taak heeft de goederen te beheren die Koning Leopold II onder bepaalde voorwaarden aan de Staat schonk toen hij 65 werd.

De Civiele Lijst

De Civiele Lijst van de Koning omvat alle middelen die de Natie ter beschikking stelt van het Staatshoofd om hem in staat te stellen de Koninklijke functie in al haar aspecten en met de gepaste waardigheid uit te oefenen.

Zij wordt, in uitvoering van artikel 89 van de Grondwet, vastgelegd bij het begin van het Koningschap, voor de volledige duur ervan. Naast de financiƫle middelen worden ook gebouwen, die tot het patrimonium van de Federale Staat behoren, met hetzelfde doel ter beschikking gesteld.

Civiele Lijst | De Belgische Monarchie

De Koning Boudewijnstichting

De Koning Boudewijnstichting werd in 1976 opgericht ter gelegenheid van de 25e verjaardag van de regering van Koning Boudewijn I. De Koning Boudewijnstichting is een onafhankelijke en pluralistische stichting van openbaar nut die werkt aan de verbetering van de samenleving in Belgiƫ en in het buitenland. Het steunt projecten op het gebied van onderwijs, milieu, gezondheid, armoedebestrijding, ...

Koning Boudewijnstichting

De Dotatie

De Dotatie is een bedrag dat jaarlijks door de Belgische Staat wordt toegekend aan verschillende leden van de Belgische Koninklijke Familie, zodat zij hun representatieve functies kunnen vervullen.

Dotaties | De Belgische Monarchie