Skip to main content
Donation Royale Arboretum Tervuren Ph F Raevens 0325

Gewezen voorzitter beheerraad Paul Graaf Buysse heengegaan

De Koninklijke Schenking heeft kennis genomen van het overlijden van graaf Paul Buysse.

Graaf Paul Buysse, een emblematische figuur in de Belgische economie, heeft de Koninklijke Schenking voorgezeten van 2015 tot 2020.

Namens de Schenking betuigen de huidige voorzitter, Jan Smets, en de afgevaardigde beheerder, Fabrice Carton, hun deelneming aan zijn familie en vrienden.

  • Nieuws