Skip to main content
Donation Royale Arboretum Tervuren Ph F Raevens 0007

De Koninklijke Schenking heeft haar eigen website

Brussel, 01/03/2023

  • Nieuws

De allereerste website van de Koninklijke Schenking is er: www.ksdr.be


De Koninklijke Schenking is een zelfstandige openbare instelling die als taak heeft te zorgen voor het beheer, het goede onderhoud en de bewaring van het erfgoed dat haar in 1930 door de Staat is toevertrouwd.

De website ambieert degenen, die interesse voor de Koninklijke Schenking tonen, te informeren over de instelling en haar werking. En dus haar missie, visie en activiteiten toe te lichten in het kader van een optimaal beheer en behoud van het erfgoed dat haar bijna 100 jaar geleden werd toevertrouwd.

De Schenking heeft een belangrijke maatschappelijke rol: zij zet zich in voor een duurzame aanpak en maakt oordeelkundige keuzes voor het behoud van het erfgoed en de overdracht ervan aan de huidige en toekomstige generaties.

Veel van de aan haar toevertrouwde eigendommen zijn in België toegankelijk voor het publiek. Het Dudenpark in Vorst, de Cinéma Vendôme in Elsene, de vijvers in Watermaal-Bosvoorde, de Tuinen van de Bloemist in Laken, het BELvue museum in Brussel, het Arboretum in Tervuren, de parken in Oostende en de talrijke bossen in de Ardennen zijn slechts enkele voorbeelden.

De site nodigt u uit om deze plaatsen, hun geschiedenis en hun huidige toewijzing te ontdekken. Tot slot is er een contactformulier om vragen te stellen of opmerkingen en suggesties te formuleren.

De website staat vandaag on line. Die zal in de komende weken en maanden op verschillende manieren worden aangevuld met nieuws over wat leeft op de verschillende domeinen van de Schenking.

Wij wensen u veel surfplezier op www.ksdr.be!


Contact pers:
Pascale Boulanger - press@ksdr.be - 0479/93 23 61Over de Koninklijke Schenking:
De Koninklijke Schenking is een zelfstandige, openbare instelling, onder toezicht van de minister van Financiën. Het statuut en de organisatie van de Koninklijke Schenking zijn vastgelegd in het Koninklijk Besluit van 9 april 1930.

De Koninklijke Schenking heeft als missie een uniek en waardevol roerend en onroerend erfgoed te beheren, dat voornamelijk bestaat uit parken, bossen en gebouwen. Een gedeelte van dit patrimonium is ter beschikking gesteld aan de Koninklijke familie, een andere bestaat uit bezittingen van algemeen belang, en een derde bestaat uit bezittingen die worden geëxploiteerd of verhuurd.

De Beheerraad van de Koninklijke Schenking bepaalt het beleid en de strategie en houdt toezicht op het operationeel beheer van de organisatie. De leden ervan worden benoemd met een Koninklijk Besluit. De leeftijdsgrens voor beheerders is 75 jaar. De huidige voorzitter is Jan Smets, Ere-gouverneur van de Nationale Bank van België.


Logo DR KS