Skip to main content

De directie

De directie is verantwoordelijk voor de praktische uitvoering van het beleid dat door de beheerraad wordt uitgestippeld. De directie draagt zelf voorstellen aan bij de beheerraad en zorgt ervoor dat de beheerraad op de hoogte wordt gehouden van de voortgang. Een lid van de directie is tot afgevaardigde-beheerder aangesteld en maakt volwaardig deel uit van de beheerraad.

De directie heeft ook de dagelijkse leiding over de Koninklijke Schenking en vervult daarin uiteenlopende taken. Zij houdt zich bezig met zaken als de financiën en boekhouding van de organisatie, het personeelsbeleid, het vastgoedbeheer, de communicatie en nog veel meer. De directie geeft leiding aan het personeel en ondersteunt de regies bij hun dagelijkse werkzaamheden. Bovendien neemt de directie initiatieven om de organisatie te verbeteren en staat zij in voor het contact met partners.

Donation Royale 220601 0128 Fabrice choix Catherine site DR

Fabrice Carton

Afgevaardigde beheerder

Barbara_Bekaert_Donation Royale 220601 0078

Barbara Bekaert

Secretaris

Donation Royale 220601 0714 1 Erwin

Erwin Verhaeren

Algemeen directeur

Donation Royale 220601 0132bpp 2

Pascale Boulanger

Communicatieverantwoordelijke