Skip to main content

Het remuneratiecomité

Het remuneratiecomité adviseert en ondersteunt de beheerraad en de directie in het remuneratiebeleid van het personeel en het bepalen van het algemeen personeelskader (zoals personeelsplannen, functieprofielen, sollicitatiecriteria en -procedures).

Het comité adviseert over het ontwikkelen van een nieuw personeelsbeleid en het opvolgen van de evolutie van het vakbondsoverleg. Het remuneratiecomité wordt bijgewoond door de directie, waarin zij een raadgevende stem vervult vanuit haar expertise.

Jan Smets Donation Royale 220601 0546

Jan Smets

Voorzitter

Ere-gouverneur van de Nationale Bank van België

Antoinette d Aspremont Lynden Donation Royale 220601 0226

Antoinette d'Aspremont Lynden

Beheerder

Ere-professor aan de Universiteit van Rijsel 3

Donation Royale 220601 0154 Jan Hennes

Jan Hennes

Beheerder

Ere-vleugeladjudant van de Koning

Donation Royale Marleen Evenepeol achtergrond Paleis

Marleen Evenepoel

Beheerder

Gewezen administrateur-generaal van het Agentschap Natuur en Bos van de Vlaamse Overheid, technisch adviseur