Skip to main content

Wat beheren we ?

Het patrimonium van de Koninklijke Schenking bestaat uit talrijke gebouwen, bossen en natuurgebieden. Hieronder lichten we een aantal van deze parels voor u uit. We nodigen u ook graag uit om dit prachtige erfgoed zelf eens in het echt te komen bewonderen.

Overzicht

Ander erfgoed

Het patrimonium bestaat buiten deze 7 interessante locaties uit nog veel meer roerend en onroerend erfgoed. Een deel hiervan, zoals kantoorgebouwen in onze hoofdstad. Daarnaast worden meerdere landbouwgronden verhuurd aan particulieren om te zorgen voor inkomsten voor de Koninklijke Schenking.

Anderen kregen een functie van algemeen belang, zoals het Sobieskipark en de Tuinen van de Bloemist, of werden wegens renovatiewerken tijdelijk gesloten. Een belangrijke verzameling oude wapens wordt tentoongesteld in het Legermuseum in Brussel.

Naast deze fysieke eigendommen bezit de Koninklijke Schenking bijvoorbeeld ook jacht- en visvergunningen waar inkomsten op worden gegenereerd. Deze inkomsten worden steeds gebruikt om de werking van de Koninklijke Schenking in stand te kunnen houden. Van deze inkomsten kunnen reparaties en onderhoud betaald worden aan de erfgoederen, maar er worden bijvoorbeeld ook investeringen in verduurzaming van het erfgoed mee gedaan.

Een voorbeeld hiervan is het aansluiten van het Koninklijk Park van Laken op het warmtenetwerk, waarmee de Koninklijke Serres verwarmd kunnen worden met restwarmte. Zo dragen deze overige eigendommen bij aan het behoud van het gehele erfgoed.